Ga naar content

Doel

Het Utrechts Ombudsloket verwerkt persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met inwoners die in gesprek willen voor advies, hulp en om inwoners op weg te kunnen helpen om de beste dienstverlening te kunnen starten. Dit doet het Utrechts Ombudsloket door te luisteren, informeren, doorverwijzen en te adviseren.
Verder verwerken wij persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld wanneer u bij ons solliciteert of ons om een stageplaats verzoekt.

Juridische reden

We verwerken alleen persoonsgegevens als we daarvoor toestemming hebben van de inwoners die contact opnemen met het Utrechts Ombudsloket.

Welke gegevens verwerken wij?

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met je te kunnen opnemen naar aanleiding van jouw vraag of opmerking.
Jouw voor- en achternaam
Jouw adresgegevens
Jouw telefoonnummer/jouw e-mailadres.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht (Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht).

Locatie

We verwerken gegevens binnen Nederland en geven deze niet door buiten de Europese Unie of aan internationale organisaties.

Bewaartermijn

Alle gegevens die met het Utrechts Ombudsloket worden gedeeld worden op de grond van de archiefwet 10 jaar bewaard. Niet in behandeling genomen meldingen worden zonder persoonsgegevens geregistreerd.

Je rechten als je persoonsgevens hebt gedeeld met het Utrechts Ombudsloket

Recht op inzage: je hebt recht op de persoonsgegevens die je met het Utrechts Ombudsloket hebt gedeeld te bekijken.
Recht op rectificatie: je hebt het recht om de persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer je dat wenst.
Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs als je de klacht eerst aan de Functionaris Gegevensbescherming wil sturen.

Hebben we de persoonsgegevens die je met het Utrechts Ombudsloket hebt gedeeld al verwijderd? En kunnen we niet meer zien dat het jouw gegevens zijn? Dan zijn bovenstaande rechten niet meer van toepassing. Is dat nog wel het geval? Lees dan meer over je rechten.

Toegang tot gegevens

In beginsel worden jouw gegevens niet gedeeld met derden, alleen als jij toestemming geeft kan het Utrechts Ombudsloket je gegevens delen met bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman of een afdeling binnen de gemeente Utrecht.