Ga naar content
foto: Bas van Setten

Naar school gaan is een kinderrecht

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich zorgen over kinderen die thuis zitten en niet naar school gaan en ook geen thuisonderwijs krijgen. Elk kind heeft recht op onderwijs, maar volgens de Nationale Kinderombudsvrouw groeit de groep thuiszitters. Daarom schreef de Kinderombudsvrouw een bezorgde brief aan Minister Paul voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Ook in Utrecht waren er thuiszitters in het schooljaar 2022 – 2023*. Kalverboer geeft aan dat zij weet dat kinderen die geen onderwijs volgen, zich meestal ongelukkiger voelen. Ze schrijft in de brief: ‘Het is van essentieel belang dat het onderwijssysteem daadwerkelijk inclusief wordt voor álle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, ongeacht achtergrond of persoonskenmerken en dat alle kinderen in Nederland daadwerkelijk kunnen participeren. Dit betekent een omslag in het denken van leerplicht naar leerrecht.’

Neem contact met ons op

Het Utrechts Kinderombudsloket vindt het belangrijk dat alle kinderen en jongeren in Utrecht onderwijs krijgen. Hier spant de gemeente zich ook voor in, het merendeel van de thuiszitters van vorig schooljaar krijgt inmiddels weer les. Toch lukt het niet om elk kind naar school te krijgen. Ben jij kind, woon je in Utrecht en kan of mag je niet naar school? Of ben je ouder/verzorger van een kind in Utrecht dat niet naar school kan? Neem contact met ons op, we luisteren en denken graag met je mee.

 

* Thuiszitters in Utrecht: 103 jongeren uit het voortgezet onderwijs, 30 in het primair onderwijs, 28 uit het speciaal en speciaal voortgezet onderwijs en 26 jongeren uit het mbo (bron: Jaarverslag Leerlingzaken Gemeente Utrecht 2022-2023). Een groot deel hiervan is opgelost.

 

Nieuwsoverzicht